Diensten

Diensten

Onze Diensten

Wat Bieden Wij

R

Proactief beveiligen & bewaken

Beveiliging kan worden omschreven als een geheel aan maatregelen om een persoon, object of goed te beschermen tegen schadelijke invloeden.

Schadelijke invloeden kunnen van buitenaf komen, zoals terrorisme of een georganiseerde criminaliteit. Schadelijk gedrag kan echter ook intern, in een bedrijf of organisatie tot uiting komen, bijvoorbeeld door diefstal of frauduleus handelen door een medewerker.

Beveiliging vermindert de risico’s op schade, maakt deze beheersbaar en verhoogt daarmee de veiligheid. De profilering van maatregelen in de vorm van beveiliging van een organisatie wordt ook wel Security Management genoemd. Secured beheerst de afzonderlijke beveiligingsmaatregelen en kan u daarom een totaaloplossing bieden.

R

Event-beveiliging

Het doel van event-beveiliging is het voorkomen van calamiteiten op besloten events, partijen of congressen. Beveiligers van Secured kunnen van uit hun ervaring ongewenste situaties voorkomen en oplossen, zodat deze niet escaleren. Secured draagt zorg voor het toegangsbeleid, het toezicht, de (podium)bewaking, de (artiesten)begeleiding, stand-by teams en tijdens de opbouw – en afbouwfase van het event. U kunt erop rekenen dat uw event, partij of congres goed beveiligd is.

R

Toezicht & veiligheid

“Toezicht is het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren”.

Toezichthouders van Secured zorgen dagelijks voor een veilig en leefbaar omgeving rondom je uw onderneming of publiek domein. Onze toezichthouders zijn actief en zichtbaar aanwezig in de openbare ruimte. Zij spreken mensen aan op hun verantwoordelijkheid en treden handhavend op als dat nodig is. Zij werken nauw samen met de politie en andere externe partners.

Voorbeelden hiervan zijn het verminderen van overlast door hangjongeren, drugs- en drankmisbruik, vervuiling en ander oneigenlijk gebruik van de openbare ruimte.

R

Objectbewaking & receptie

Objectbewaking omvat alle werkzaamheden die gericht zijn op de beveiliging van een bedrijf of kantoorpand. De werkzaamheden bestaan uit een combinatie van portiers- en receptietaken, daarnaast worden controlerondes gehouden in en rond het gebouw. Objectbewaking heeft tot doel de veiligheid van uw medewerkers, bezoekers en bezittingen te waarborgen.

Vroeger waren hospitality en security twee aparte expertises. Vandaag de dag zien we dat gastvrijheid en beveiliging in elkaars verlengde liggen en steeds vaker worden gecombineerd. Dit zijn namelijk de onmisbare factoren op locaties waar bezoekers en medewerkers komen en gaan.

Door bezoekers en medewerkers welkom te heten en hen te vragen of je hen van dienst kunt zijn, geeft uw organisatie hen een gastvrij gevoel. Daarnaast werkt u met hospitality ook aan de noodzakelijke beveiliging van uw bedrijfspand. De bezoeker is gezien, vriendelijk begroet en u leert sneller wat hun intenties zijn. Een gewone bezoeker zal zich welkom en veilig voelen.

Iemand die kwaad in de zin heeft daarentegen, voelt zich gezien en zal uw bedrijfspand direct willen verlaten. Een combinatie van hospitality en security is wat ons betreft dan ook de beste manier van beveiligen.

R

Lucht(havens)beveiliging

Het beveiligen van een (lucht)haven gebeurt volgens strikte procedures en wettelijke vereisten. Zo moeten beveiligers bij havenbeveiliging in het bezit zijn van een X-Ray en ISPS-certificaat en bij luchthavenbeveiliging de BAST-opleiding behalen, voordat ze aan het werk kunnen.

Het veiligheidsniveau op een (lucht)haven zoals Schiphol of de haven van Rotterdam is van het hoogste niveau.

Samenwerking tussen de particuliere beveiligingsorganisaties, KMAR, Douane en politie is intensief, waarbij de opsporingsdiensten de “buiten schil” bewaken en waarbij de beveiligingsorganisaties de “binnen schil” vormen.

De beveiligers van Secured zijn bekend met de procedures, de regelgeving en de complexiteit van de werkzaamheden.

Heeft u na het lezen van het bovenstaande geïnteresseerd geraakt in wat Secured voor u kan betekenen of heeft u vragen en of opmerkingen?

Kom in contact met ons.  Onze medewerkers helpen je graag bij advies en oplossingen voor uw veiligheidszorg.

Pin It on Pinterest

Share This