Marktsegmenten

Security, safety & hospitality per marktsegment

Ieder sector is uniek en kent haar eigen specifieke uitdaging, regelgeving en wensen op het gebied van security, safety en hospitality.  Waar grote groepen mensen werken en zich verzamelen, ontzorgt Secured.  Op basis van de specifieke behoeften en wensen van de organisatie bevordert Secured de veiligheid van uw organisatie voor medewerkers, klanten, relaties en leveranciers.  Secured heeft ervaring in de volgende branches

Marktsegmenten

Hotel

Security, safety en hospitality oplossingen voor (Internationale) hotelketens

Bij zakelijke (financiële) dienstverleners is safety en security verweven met het primaire proces. Dat begint heel concreet met de fysieke (toegangs)beveiliging en mondt uit in een situatie waarin medewerkers zich vrij én veilig voelen. En met hospitality als een steeds belangrijkere thema voor veel organisaties, zijn efficiënte processen die bijdragen aan veiligheid en een totaal inzicht bieden een must.

Secured kent de dagelijkse uitdagingen van de hotellerie. De oplossingen van Secured sluiten aan op eigen systemen, workflow van de hotellerie en verrijken die met precies die voorzieningen of maatregelen die van een veilige omgeving, ook een prettige omgeving maken.

Secured doet dit op basis van inzicht in de structuur, de cultuur van de organisatie en het denken en doen van de medewerkers. Dit inzicht resulteert in een visie en een totaaloplossing dat safety en security volledig integraal integreert in de organisatie. Dat zorgt voor overzicht, controle, veiligheid en daarmee voor optimale beheersing.

hotel kamer
utiliteitsgebouwen

Utiliteitsgebouwen

Security, safety en hospitality oplossingen voor datacenters, gebouwen en kantoorpanden

Kantoorpanden of bedrijfsverzamelgebouwen kennen single- of multi-tenant indelingen. Wie een kantoorgebouw of bedrijfspand in gebruik heeft, kan dat inrichten met installaties en apparatuur die ongewenste bezoekers buiten houden. Denk aan slagbomen, (toegangs)poortjes, badgelezers, camera’s en eventuele ondersteuning door manbeveiliging.

Secured gaat uit van de werkzaamheden en de primaire processen die in een gebouw plaatsvinden en essentieel zijn voor jouw organisatie. Toegangsverlening – zowel tot een gebouw als tot specifieke afdelingen of delen binnen een gebouw. Security – ongewenste personen en situaties proactief weren op een gastvrije wijze. Safety – onveilige situaties in en om het pand/terrein op tijd signaleren zoals brand, kan grote schade aan de continuïteit van de bedrijfsvoering of erger voorkomen – dat is waar het om gaat.

Havens

Security, safety en hospitality oplossingen voor luchtvaarthavens en havens

De uitdagingen op het gebied van safety en security in de havensector zijn essentieel. In de luchtvaart en op scheepvaarthavens gaan toeleveranciers, passagiers, goederen en personeel door allerlei veiligheidschecks waarbij enkel de hoogste graad van veiligheid volstaat.

Met goed geïnstrueerd medewerkers, beheersbare veiligheidsprocessen en waterdichte calamiteitenplannen kom je u een heel eind.

De veilige omgeving is gebaat bij naadloos (samen)werkende hard- en software met een essentiële rol weggelegd voor de menselijke factor.

havens
zorg

Zorg

Security, safety en hospitality oplossingen voor ziekenhuizen, zorginstellingen, revalidatiecentra en GGZ-instellingen

Zorgcentra, ziekenhuizen en psychiatrische instellingen hebben te maken met ontwikkelingen die spelen op verschillende vraagstukken, zoals veiligheid, privacy en gastvrijheid om daarmee excellente zorg te kunnen leveren. Belangrijk dus om gekwalificeerde beveiligers in te zetten die zoveel mogelijk op de achtergrond aanwezig zijn, maar wel maximale ondersteuning bieden bij een eventueel incident.

Secured denkt, handelt en ontwikkelt vanuit het individu en de organisatiecultuur, niet vanuit een techniek of een product. Effectieve en cliëntgerichte oplossingen om in zorgomgevingen zekerheid, rust en veiligheid te creëren. Dit zowel binnen als buiten de muren van de instelling.

Events

Security, safety en hospitality oplossingen voor beurzen, partijen en congressen

Bij beurzen, partijen en congressen draait het om de beleving van de bezoeker en drie fasen. Het begint bij het toezien op een veilig verloop van de opbouwfase. Screenen van toeleveranciers, toezicht houden op installaties en goederen.

Tijdens het event is de gastbeleving van de bezoeker van het grootste belang. De aanwezigheid van manbeveiliging schept een gevoel van veiligheid, waarbij de draait om dienstverlening.

Tenslotte de afbouwfase van het event, waarbij de uitvoer van het materieel en personeel in goede banen geleidt dient te worden.

Secured is bekend met alle facetten die om de hoek komen kijken bij een event.

evenement

Pin It on Pinterest

Share This