Proactief beveiligen

mrt 15, 2021

Proactief beveiligen via Secured: wat is het en hoe werkt het?


Organisaties die zich willen beveiligen richten zich meestal op elektronische en bouwkundige maatregelen, zoals toegangscontrole, CCTV en inbraakdetectie, eventueel met slagbomen en zwaarder hang – en sluitwerk. Deze maatregelen alleen komen er soms bekaaid vanaf. Dat is jammer, want gebruik maken van het “menselijke” factor, bijvoorbeeld in de vorm van proactief beveiligen, kan zeker toegevoegde waarde bieden.

Beveiligen via Secured is per definitie gericht om incidenten te voorkomen. Dit gebeurt door het treffen van preventieve maatregelen. Het treffen van preventieve maatregelen alleen is niet voldoende, omdat een tegenstander continue opzoek is naar nieuwe mogelijkheden en kwetsbaarheden binnen de beveiliging. Dit betekent dat Secured vanuit beveiligingsoogpunt net zo (pro)actief is als deze tegenstander om hem een stap voor te blijven. Dit is mogelijk met proactief beveiligen.

Dreigingsassessment

Proactief beveiligen bestaat uit een aantal onderdelen. Een daarvan is het uitvoeren van een dreigingsassessment dat wil zeggen: waarnemen en vaststellen of van iemand een dreiging uit gaat.

Proactief beveiligen is het continue beoordelen of er op enig moment een dreiging voor de organisatie uitgaat van personen, objecten of situaties die zich voordoen. Deze dreiging wordt door Secured vastgesteld op basis van afwijkingen die in relatie kunnen worden gebracht met de werkwijze van de tegenstander. Het gaat dus om een vorm van alertheid die we bieden aan iedere professional binnen een organisatie.

De kernelementen van proactief beveiligen binnen Secured zijn:

  • Kennis van criminele planningscyclus,
  • Weten wat verdachte signalen kunnen zijn*,
  • Weten hoe je iemand benadert die afwijkend gedrag vertoont en welke vragen je hem kunt stellen (het security interview)
  • Weten hoe je tot de conclusie komt dat er wel of geen sprake is van een dreiging en indien nodig snel kunnen handelen, zodat opvolging plaatsvindt.

Het doel van proactief beveiligen is de tegenstander dwingen het besluit te nemen niet tot uitvoering van zijn voornemen over te gaan.

Door te leren kijken naar de voorbereidende handelingen van de tegenstander en daarop handelen, is het mogelijk de voorbereiding te frustreren en de tegenstander te dwingen niet tot uitvoering over te gaan. Proactief beveiligen via Secured voegt dus iets toe aan de al getroffen beveiligingsmaatregelen.

Drie basisvragen

Proactief beveiligen bestaat uit drie basisvragen:

  • Wat zijn de ‘kroonjuwelen’ van de organisatie?
  • Wie heeft daar interesse voor? Dus wie is de tegenstander?
  • Hoe gaat de tegenstander te werk om zijn doel te bereiken?

Als er een idee bestaat wie de tegenstanders zijn en hoe zij te werk kunnen gaan, kunnen daar door Secured de juiste maatregelen tegenover worden geplaatst. Het leren denken vanuit de perspectief van de tegenstander is een belangrijke voorwaarde om effectief te kunnen beveiligen. Vandaar het spreekwoord: “Met dieven vang je dieven”.

Proactief beveiligen in de praktijk door Secured

Proactief beveiligen bestaat uit een aantal onderdelen. Een daarvan is het uitvoeren van een dreigingsassessment door een (beveiligings)medewerker van Secured.

Het eerste wat hij/zij doet na zijn waarneming is antwoord geven op de volgende vraag: is de afwijking te koppelen aan een werkwijze van de tegenstander? Als het antwoord positief is, is de volgende stap om contact te maken met de desbetreffende persoon om een verklaring te krijgen voor de waargenomen normafwijking.

Op basis van de uitkomst van dit gesprek volgt door Secured de inschatting of er sprake van een dreiging is. Is dat het geval, dan betekent dat: handelen (= zorgen voor opvolging). Is er geen dreiging, dan is de reactie loslaten.

Werken aan een andere mindset

Kunnen medewerkers leren hoe voorbereidende handelingen te herkennen zodat ze daarop kunnen reageren? Het antwoord is ja: Van nature zit dit al in ons en doen we dit al regelmatig. Vaak gaat dat onbewust en beperkt het zich tot privé-situaties.

In een bedrijfsmatige setting is dat echter anders: als iets niet van jou is, onderken je de dreiging wel, maar de noodzakelijke actie blijft vaak uit.

Het is dus belangrijk te werken aan een andere mindset, zodat mensen werkzaam in een bedrijfsomgeving wel geneigd zijn om dreigingen te onderkennen en daarnaar te handelen. Binnen Secured worden onze beveiligers daar extra op getraind.

Drie voorwaarden voor proactief beveiligen

Voor een goedlopend proactief beveiligingsproces via Secured gelden drie voorwaarden.

  1. Ten eerste eigenaarschap. Het is belangrijk dat de medewerker zich verantwoordelijk voelt voor hetgeen hij/zij moet beschermen.

  1. Een tweede voorwaarde is dat er antwoord moet zijn op de drie basisvragen. Het belangrijkste is de “hoe” – vraag: hoe gaat de tegenstander te werk om zijn doel te bereiken?

  1. De laatste voorwaarde is: duidelijkheid over de manier waarop bij een dreiging gehandeld moet worden. Een actie tegen een dreiging kan invloed hebben op het primaire proces van de organisatie. Het is daarom belangrijk om de handelswijze vast te leggen in een of meerdere zogenaamde handelingsprotocollen die zijn afgestemd met het management.

*In het artikel Prodictive profiling ga ik dieper in op deze aspect van signalen herkennen.

Lees Meer

Toegangscontrole

Toegangscontrole

Welke personen hebben nu eigenlijk toegang tot de gebouwen van organisatie X? Als organisatie is het van belang om...

Lees meer
Safety en Security

Safety en Security

Wat is safety en waarom is het een belangrijk onderdeel van een goed veiligheidsplan? Bij veiligheid wordt onderscheid...

Lees meer

Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op!

Onze medewerkers helpen je graag bij advies en oplossingen voor uw veiligheidszorg

Pin It on Pinterest

Share This